ZA

župana Občine Cerkno

Jurij Kavčič

Spoštovane občanke in občani,

odločil sem se, da bom na letošnjih lokalnih volitvah, ob podpori Slovenske ljudske stranke, vnovič kandidiral za župana Občine Cerkno. H kandidaturi ste me spodbudili številni občani in občanke, ki tako kot sam, glede na rast občine v še enem mandatnem obdobju, vidite možnosti za nadaljevanje že zastavljenih projektov, predvsem pa snovanje novih izzivov. Z zadovoljstvom gledam na opravljeno delo, izvedene in že dobro zastavljene projekte, ki bodo še dodatno dvignili kvaliteto življenja v občini.

Dobrobit lokalne skupnosti je bila in tudi v prihodnje ostaja glavno vodilo mojega dela. Kot župan Občine Cerkno v štirih mandatih se ves čas zavedam, da delam za vas, svoje sokrajane. Za ljudi, ki jih poznam, spoštujem, jim želim dobro in uspešno prihodnost. Z vašo podporo bom svoje delo nadaljeval.

Na volitvah ponovno nastopamo z močno listo kandidatk in kandidatov za člane sveta Občine Cerkno. Med njimi so perspektivni mladi ter izkušeni ljudje, ki vsak na svoj način prispevajo k uspehom domačega okolja. Skupaj z njimi si bom prizadeval za nadaljnji razvoj Cerkljanske ter uspešno sodelovanje med deležniki v občini ter zunaj nje, javnimi ustanovami, gospodarstvom, krajevnimi skupnostmi, društvi, občankami in občani.

Spoštovane občanke in občani, želim vam vse dobro in se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem za podporo na volitvah.

Jurij Kavčič

v prihodnjem mandatu

bomo naprej podpirali in se zavzemali ZA

  • Povezovanje z gospodarstvom in podpora novim razvojnim idejam, razvoj trajnostnega zelenega turizma in podpora prenovi hotelskega kompleksa, podpora podjetništvu, inovativnim idejam in novim delovnim mestom, podpora razvoju lokalnih produktov in povečanju samooskrbe.

  • Izboljšanje prometne varnosti v naselju, vzpostavitev avtobusne postaje na novi lokaciji, vzpostavitev varnejše poti v šolo (pogojeno z odkupom stavbe nekdanje Policije), izgradnja povezovalnih mostov na sotočju Cerknice in Zapoške, izgradnja novih parkirnih mest …

  • Vsa podpora izgradnji novega trgovskega centra v Cerknem, vzpostavitev zdravstvene postaje na novi lokaciji (v nekdanji stavbi uprave ETE), gradnja novih stanovanj (v večnamenskem objektu na Želinu; v stavbi nove zdravstvene postaje; ob rekonstrukciji starega gasilnega doma; …

  • Skrb za kvalitetno pitno vodo, postopno ureditev komunalne infrastrukture in nadaljnje izvedbe na cestni infrastrukturi, skrb za hitrejše spremembe prostorskih in izvedbenih aktov ter kadrovska okrepitev na tem področju, uvedba participatornega proračuna do višine 5% letnega proračuna …

  • Nadaljevanje dela na izgradnji predora na relaciji Cerkno – Poljanska dolina in rekonstrukcijah obstoječih državnih cest, redno vzdrževanje in urejanje protipoplavne sanacije vodotokov, vzpostavitev optičnega omrežja v občini.

PODPORA KANDIDATURI

Zahvaljujemo se vam za izkazano podporo

Jurij Kavčič se je v preteklih letih že izkazal za osebo, ki zna prisluhniti slehernemu človeku. Težav in konfliktov ne ustvarja, temveč jih rešuje. Jurij je delaven in predvsem pošten človek. Glas zanj in listo SLS pomeni glas za enakomeren razvoj podeželja in mesta.

Marjan Simonič

Za našo kmetijo, kjer se že več kot 20 let ukvarjamo s predelavo mleka je podpora odpiranju tržnih poti, skupne tržnice v Idriji kot tudi razvoju ponudbe, izobraževanju v okviru različnih projektov zelo pomembna. Cenimo, da Jure kot župan to podpira vsa leta svojega delovanja in tako spodbuja pridelavo lokalne hrane.

Judita, kmetija Na Ravan

Kot pedagoški delavec ter mentor različnih umetniških dejavnosti na Cerkljanskem, izrekam podporo županskemu kandidatu Juriju Kavčiču. Moram opozoriti na pomembne prispevke, katere je v dosedanjih mandatih nudil tako staršem kot razvojnim projektom otrok in mladine. Predvsem je dosledno podpiral dodatne dejavnosti, ki jih je občina vse od svoje ustanovitve zagotavljala Osnovni šoli Cerkno, od dodatnih programov v okviru jutranjega varstva ter podaljšanega bivanja, dodatnih strokovnih svetovanj, do nadstandardnih športnih in kulturnih vsebin. V tem času je lokalna skupnost podprla tudi vrsto izvirnih založniških projektov izpod peresa mladih avtorjev; od tega sedem knjižnih del z domoznansko vsebino, štiri širše priznana strokovna pedagoška dela, dve raziskovalni nalogi, tri prozne mladinske povesti ter kar devet samostojnih in eno skupinsko pesniško zbirko. V letu 2010 je Jurij Kavčič pričel s pripravami na izgradnjo kurilnice na biomaso ter izvedel postopke novogradnje nizkoenergetskega vrtca z desetimi oddelki vse do faze veljavnega gradbenega dovoljenja. V preteklem mandatu pa je na področju razvoja šolskega kompleksa pod njegovim vodstvom v zelo težkih logističnih pogojih uspešno zaključena energetska sanacija šole, zagotovil pa je tudi strokovna izhodišča in predstavitve umeščanja večnamenske dvorane in novega vrtca v šolski kompleks v prihodnje. Svoje županske dejavnosti vodi Jurij Kavčič s strpnim dialogom in demokratičnim pristopom.

mag. Milan Koželj

AKTUALNE OBJAVE & PRISPEVKI

Zadnje novice in video vsebine