Jurij Kavčič – Gremo naprej

Gradnja in posodabljanje občinskih cest

Reševanje stanovanjske problematike

Nov ZD Cerkno

Razvoj turizma na Cerkljanskem

V pričakovanju novega Doma krajanov KS Podlanišče

Zelena shema slovenskega turizma

Pomembna vloga gasilstva v družbi

Okrogla miza Prihodnost cerkljanskega gospodarstva

Optično omrežje na zahodnem delu občine