V zadnjem obdobju smo zgradili in obnovili 16 km občinskih cest. Le-te omogočajo lažjo, udobnejšo in varnejšo mobilnost tako domačinom kot tudi turistom.