Laufarija Cerkno je s pridobitvijo novih društvenih prostorov uredila prostorsko problematiko. Hkrati prostori društvu omogočajo boljše pogoje za delo in ohranjanju dediščine. V prihodnje pa nas vse skupaj čaka prizadevanje za Vpis na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Bravo! De bo ripa bel debjela!