Dotrajanosti trenutnega zdravstvenega doma se zagotovo najbolj zaveda stroka, zato ne čudi zadovoljstvo Marije Magajne, direktorice ZD Idrija, ob nakupu stavbe, ki bo močno izboljšala kakovost storitev. V pogovoru pa zaupa tudi, kakšno širitev dejavnosti si lahko obetamo.