Občina Cerkno je ob vključitvi v Zeleno shemo slovenskega turizma leta 2015, izvedbi postopkov za kandidaturo znaka Slovenia Green s strani LTO Laufar, uspešno zaključila proces certificiranja in v marcu 2016 skupaj s prvimi osmimi destinacijami prejela srebrni znak Slovenia Green. Zelena shema je orodje na nacionalni ravni, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma; destinacijam ponuja orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja.

V sklopu odličnega sodelovanja v shemi se je letos v maju na SC Cerkno odvil tudi vseslovenski dogodek ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA.

Ob podpori razvoju trajnostnega turizma je v prihodnjem letu nujna priprava strategije trajnostnega turizma občine Cerkno v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki na področju turizma v občini in širši regiji. Razvoj trajnostnega turizma je za Cerkljansko edina prav pot.